Copyright

Platform Geboorte Educatie, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om de informatie van de cursussen of de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Platform Geboorte Educatie of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen, uit te printen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

СTRcustom made bridesmaid dresseserotic chatлобановский александр видеоНарек Тунянst petersbourg russie