Onze blog

26Jan

Waarom Geboortevoorbereiding?

In westerse landen zoals Nederland, waar de zorg voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kind (de prenatale zorg) op redelijk hoog niveau staat, is de geboortevoorbereiding met behulp van diverse zwangerschapscursussen en literatuur zo goed als vanzelfsprekend geworden. Het accent is voor de aanstaande ouders meer komen te liggen op een aangename emotionele en lichamelijke ervaring van de bevalling.

Het algemene doel van de geboortevoorbereiding is om eventuele fabels over zwangerschap en bevalling uit de wereld te helpen door het verstrekken van de juiste informatie en het aanleren van lichamelijke en emotionele vaardigheden om de geboortebeleving positief te beїnvloeden. Vooral de zwangere vrouw en haar partner die hun eerste kindje verwachten zullen door hun onervarenheid met het geboorteproces, hulp nodig hebben met het oplossen van hun vragen hieromtrent.

Door geboortevoorbereiding kunnen de partners samen de spanningen van het geboorteproces verminderen. Tijdens de zwangerschapscursus worden ook gevoelens over de bevalling en de komst van het kindje uitgesproken. Negatieve gevoelens die geuit worden kunnen nu beter tot een oplossing gebracht worden. Lichamelijke voorbereiding tijdens de zwangerschap is in de hedendaagse samenleving steeds noodzakelijker gebleken doordat wij een meer zittende levensstijl op na houden dan in vroegere tijden, waardoor bepaalde spierbewegingen en lichaamshoudingen die tijdens de bevalling een rol spelen, minder soepel gaan en daardoor de bevalling negatief kunnen beїnvloeden.

De technieken die in de zwangerschapscursus aangeleerd worden om het lichaam voor te bereiden op de bevalling en om de baringspijn op te vangen zijn onderverdeeld in drie groepen: de Ontspanningstechnieken, de Ademhalingstechnieken en de Perstechnieken. Deze technieken moeten intensief geoefend worden voorafgaand aan de bevalling, zodat de barende vrouw deze handelingen willekeurig en bewust toe kan passen tijdens de spanningen van de bevalling.

Platform Geboorte educatie richt zich op het normale proces van zwangerschap en geboorte en het voorbereiden op de on vermijdelijke veranderingen in het leven van de aanstaande ouders.

Elvide Etienne, Docente en Cursusleider Platform Geboorte educatie


Geef je op en ontvang het gratis e-boek"Het ABC van de Zwangerschap"Alles over de natuurlijke zwangerschap

spread on table

.
Blijf op de hoogte en ontvang onze tips en weetjes in de mail!
Belangrijk: Uw informatie wordt nooit gedeeld met derden!

курица солега анатолиевича кочневчугунная посуда интернет магазинчиты на ворлд оф танкс блицst petersburg russia sightsrussian golden ring